Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Podstawowa działalność Stowarzyszenia skupia się wokół określonych celów: 1 ) Niesienia pomocy chorym z dysfunkcją układu pokarmowego, ze szczególnym uwzględnieniem osób na leczeniu żywieniowym. 2 ) Zapewnienia dostępu do aktualnej wiedzy na temat chorób układu pokarmowego i metod ich leczenia oraz szeroko pojętej problematyki żywienia. 3 ) Poprawy warunków życiowych i zdrowotnych osób chorych oraz zwiększania ich uczestnictwa w życiu społecznym, zawodowym i kulturalnym kraju. 4 ) Stworzenia platformy do wymiany doświadczeń oraz promowania działań informacyjnych poprzez uświadamianie społeczeństwa, w tym również środowisk medycznych, na tą formę leczenia.

Dane naszego OPP: