Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Fundacji jest organizowanie pomocy dla byłych żołnierzy (głównie sił specjalnych) oraz funkcjonariuszy służb mundurowych i ich rodzin (zwłaszcza wdów i sierot) w wymagających tego przypadkach (ciężkiej choroby; wypadków losowych powiązanych z wykonywaną służbą powodujących utratę zdrowia; trudnej sytuacji materialnej i rodzinnej; niepełnoprawności, długotrwałej rehabilitacji i leczenia) jak również współdziałanie w niesieniu pomocy żołnierzom i funkcjonariuszom pełniącym obecnie służbę (pomoc medyczna, psychologiczna, socjalna i prawna, organizowanie grup wsparcia, integrowanie środowiska).

Dane naszego OPP: