Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

CELEM ZAKŁADU LECZNICZO-OPIEKUŃCZEGO DLA DZIECI PROWADZONEGO PRZEZ ZGROMADZENIE SIÓSTR MARYI NIEPOKALANEJ JEST O0c03aĘCIE CAŁODOBOWĄ OPIEKĄ I LECZENIEM DZIECI ORAZ MŁODZIEŻ DO UKOŃCZENIA 18 ROKU ŻYCIA, Z MOŻLIWOŚCIĄ WYDŁUŻENIA POBYTU DO CHWILI UKOŃCZENIA NAUKI DLA PACJENTÓW POSIADAJĄCYCH ORZECZENIE O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO, WYMAGAJĄCE ZE WZGLĘDU NA STAN ZDROWIA CAŁODOBOWYCH ŚWIADCZEŃ PIELĘGNACYJNYCH I OPIEKUŃCZYCH, REHABILITACJI ORAZ KONTYNUACJI LECZENIA A NIE WYMAGAJĄCE HOSPITALIZACJI W ODDZIALE SZPITALNYM POPRZEZ ZAPEWNIENIE OSOBOM O0c03aĘTYM SWOIM DZIAŁANIEM KOMPLEKSOWYCH CAŁODOBOWYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH INNE NIŻ SZPITALNE, LECZNICZO-OPIEKUŃCZYCH, BYTOWYCH, SPOŁECZNYCH NA POZIOMIE DOSTOSOWANYM DO ICH AKTUALNEGO ZAPOTRZEBOWANIA, KTÓRE ZE WZGLĘDU NA STAN ZDROWIA I TRUDNĄ SYTUACJĄ RODZINNĄ NIE MOGĄ PRZEBYWAĆ W ŚRODOWISKU DOMOWYM.

Dane naszego OPP: