Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . otaczanie opieką osób niepełnosprawnych, ich rodzin i opiekunów oraz świadczenie im pomocy, 2 . podejmowanie inicjatyw społecznych mających na celu wszechstronną pomoc osobom niepełnosprawnym, ich rodzinom i opiekunom, 3 . podejmowanie zadań z zakresu pomocy społecznej, 4 . prowadzenie działalności charytatywno- opiekuńczej, 5 . szerzenie idei integracji osób niepełnosprawnych ze zdrowymi, 6 . pogłębienie formacji religijnej, 7 . promocja i organizacja wolontariatu, 8 . reprezentowanie interesów osób niepełnosprawnych wobec władz publicznych. \( $9 Statutu KSN AW\)

Dane naszego OPP: