Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Stowarzyszenia jest: 1 . wywoływanie zainteresowania społecznego sprawami oświaty i wychowania, podnoszenie kultury pedagogicznej społeczeństwa; 2 . organizowanie obywatelskiej aktywności w dziedzinie edukacji młodego pokolenia; 3 . wyzwalanie inicjatyw i ofiarności społecznej, wspierającej działalność szkół i placówek oświatowo-wychowawczych; 4 . tworzenie warunków społecznego wsparcia dla wszystkich inicjatyw służących unowocześnieniu działalności edukacyjnej, podnoszeniu efektywności nauczania i wychowania; 5 . organizowanie społecznego ruchu rodziców, nauczycieli i organizacji dla realizacji zadań kształtowania patriotycznych oraz obywatelskich postaw dzieci i młodzieży; 6 . inspirowanie i prowadzenie różnorodnych działań uspołeczniających procesy kształcenia i wychowania; 7 . prowadzenie działalności oświatowej; 8 . prowadzenie działalności szkoleniowej.

Dane naszego OPP: