Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Stowarzyszenie Polski Komitet Narodowy UNICEF działa na rzecz i wspiera UNICEF oraz mandat UNICEF, który obejmuje promowanie ochrony praw dzieci, pomoc w zaspakajaniu podstawowych potrzeb dzieci oraz zwiększanie możliwości osiągnięcia przez nie pełnego potencjału. Stowarzyszenie UNICEF Polska wspiera i promuje dobrobyt dzieci na świecie poprzez materialne oraz wszelkiego innego rodzaju wsparcie celów, polityki oraz programów UNICEF. Misja Komitetu Narodowego obejmuje: 1 . Promowanie i monitorowanie przestrzegania praw dzieci i kobiet oraz propagowanie Konwencji o Prawach Dziecka w kraju i za granicą, we współpracy z partnerami; 2 . Popularyzowanie mandatu i programów UNICEF z wykorzystaniem wszelkich możliwych kanałów informacji w celu budowania zainteresowania i pozyskania wsparcia na rzecz UNICEF; 3 . Uświadamianie i budowanie zainteresowania obywateli, korporacji i rządów sytuacją dzieci i kobiet na świecie oraz możliwej pomocy udzielanej im za pośrednictwem UNICEF i Komitetu Narodowego; 4 . Propagowanie w kraju działań dotyczących edukacji w zakresie praw dziecka, tj., inicjatyw, których celem jest budowanie świadomości w zakresie praw dzieci, promowanie uczestnictwa dzieci w życiu publicznym oraz informowanie dzieci o znaczeniu rozwoju w zglobalizowanym świecie; 5 . Wspieranie działań podejmowanych przez UNICEF w Polsce.

Dane naszego OPP: