Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Ochrona interesów i praw osób niepełnosprawnych oraz równości ich szans w każdej dziedzinie życia. 2 . Pomoc osobom niepełnosprawnym w: a- uzyskaniu kwalifikacji umożliwiających aktywność zawodową, b/ podejmowaniu zatrudnienia na stanowiskach pracy i innej, c- rehabilitacji zawodowej, zdrowotnej i społecznej, d- rozwiązywaniu problemów życiowych. 3 . Kształtowanie właściwych postaw w społeczeństwie wobec niepełnosprawności. 4 . Inicjowanie i tworzenie rozwiązań wspomagających integrację osób niepełnosprawnych i zdrowych. 5 . Reprezentowanie praw i interesów osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin wobec władz państwowych i samorządowych, wobec organizacji społecznych, politycznych oraz podmiotów gospodarczych i zrzeszeń. 6 . Prowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej dotyczącej integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym. 7 . Pomoc niepełnosprawnym dzieciom, osobom dorosłym oraz ich rodzinom w zaopatrzeniu w sprzęt i usługi rehabilitacyjne, leki, pomoc finansowa w zakresie codziennego funkcjonowania poprzez uruchamianie indywidualnych kont bankowych. 8 . Pomoc i tworzenie rozwiązań wspomagających integrację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Dane naszego OPP: