Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Propagowanie, popieranie, koordynowanie i współdziałanie przy realizacji wszelkich inicjatyw mających na celu poprawę sytuacji prawnej, ekonomicznej, edukacyjnej i kulturowej osób niepełnosprawnych intelektualnie i ich rodzin. Upowszechnianie wiedzy o zespole Downa i o upośledzeniach umysłowych. Tworzenie środowiska przyjaznego osobom z niepełnosprawnością intelektualną. Pomoc rodzinom wychowującym dzieci z zespołem Downa w rozwiązywaniu ich problemów adaptacyjnych, medycznych, terapeutycznych. Podejmowanie inicjatyw legislacyjnych w obszarze zainteresowań Stowarzyszenia.

Dane naszego OPP: