Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Cel szczegółowy, na który przeznaczasz swój 1%:

DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA

Działania na rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Koninie, osób niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem, także osób 50+.Działania proekologiczne i prozdrowotne.

Nasza strona www: www.razemdamyradę.org

Dane naszego OPP: