Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Cel szczegółowy, na który przeznaczasz swój 1%:

cele statutowe

Fundacja MADA powstała w 1996 roku, a jej założycielami są rodzice wówczas 7-letniego Maćka, u którego zdiagnozowano autyzm.
Misją Fundacji MADA jest bezinteresowna, wielokierunkowa i profesjonalna pomoc osobom z autyzmem - niezależnie od wieku (dzieciom, młodzieży, dorosłym), a także osobom z inną niepełnosprawnością - szczególnie intelektualną oraz ich rodzinom.
Fundacja MADA jest organizacją, która prowadzi wyłącznie nieodpłatną działalność i przy realizacji poszczególnych przedsięwzięć na rzecz osób z autyzmem/ niepełnosprawnych korzysta przede wszystkim z dofinansowania ze środków publicznych, darowizn i środków z 1% podatku. AUTYZM. Pomagaj. Zapewniam Cię, że warto!

Nasza strona www: www.mada.org.pl

Kilka słów o naszej organizacji:

Zgodnie z § 9 Statutu Fundacja realizuje następujące cele: 1 . Udzielanie pomocy osobom dotkniętym autyzmem i ich rodzinom oraz wszelkim innym osobom niepełnosprawnym, w tym m.in. osobom z upośledzeniem umysłowym, ruchowym, chorobami psychicznymi, zaburzeniami psychicznymi. 2 . Udzielanie pomocy placówkom oświatowym i medycznym związanym z autyzmem i-lub działaniami na rzecz osób niepełnosprawnych. 3 . Popularyzacja wiedzy na temat autyzmu i innych niepełnosprawności oraz problemów, z jakimi spotykają się osoby dotknięte autyzmem-osoby niepełnosprawne oraz ich rodziny. 4 . Popularyzacja nowoczesnych metod leczenia i terapii osób dotkniętych autyzmem i-lub innych osób niepełnosprawnych.

Dane naszego OPP: