Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Cel szczegółowy, na który przeznaczasz swój 1%:

Na pomoc królikom z Azylu

Przekazując swój 1% podatku pomagasz nam realizować cele statutowe, jakimi przede wszystkim są:
- udzielanie natychmiastowej pomocy potrzebującym królikom,
- zapewnienie im opieki weterynaryjnej,
- szerzenie profilaktyki w zakresie sterylizacji/kastracji zwierząt,
- prowadzenie adopcji rzeczywistych i wirtualnych,
- interwencje,
- znajdowanie domów tymczasowych,
- stworzenie naszym podopiecznym optymalnych warunków bytowych.

Nasza strona www: https://www.azyl.torun.pl/

Kilka słów o naszej organizacji:

Nasza działalność na rzecz potrzebujących zwierząt sięga roku 2007. Wraz z rozwojem naszych działań, w 2012 roku przy Schronisku dla Zwierząt w Toruniu powstał pierwszy w Polsce Azyl dla Królików - miejsce schronienia dla wszystkich porzuconych, niechcianych uszatych przyjaciół. Fundacja Azyl dla Królików założona w styczniu 2013 r. jest ukoronowaniem naszej działalności.

W skrócie - pomagamy bezdomnym, potrzebującym królikom. A gdy już udzielimy im pierwszej pomocy, szukamy im adopcyjnych domów.

Dane naszego OPP: