Kilka słów o naszej organizacji:

Celem działania Stowarzyszenia jest: a) Popularyzacja i upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy na temat celiakii i diety bezglutenowej w celu poprawy jakości życia społecznego chorych. b) Zwiększenie wykrywalności choroby i poprawa jakości opieki lekarskiej nad chorymi na celiakię i innymi osobami na diecie bezglutenowej. c) Pomoc osobom chorym w pokonywaniu trudności związanych ze stosowaniem diety bezglutenowej. d) Integrowanie środowiska chorych na diecie bezglutenowej wokół wspólnych celów. e) Współpraca z organizacjami i stowarzyszeniami w kraju i za granicą, których celem jest działanie na rzecz chorych.

Dane naszego OPP: