Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Cel szczegółowy, na który przeznaczasz swój 1%:

Na cele statutowe Stowarzyszenia "Dziesiątka". SP10 Dębica

Działamy na rzecz dzieci i młodzieży chętnych do pogłębiania wiedzy i sprawności fizycznej. Popularyzujemy poszanowanie wartości, dobrego obyczaju, tradycji, środowiska i zdrowego stylu życia.

Nasza strona www: www.sp10debica.fdf.pl

Dane naszego OPP: