Nasza strona www: www.erm.pl

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . PROWADZIĆ DZIAŁALNOŚĆ WYCHOWAWCZĄ WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY I WŚRÓD JEJ WYCHOWAWCÓW W WYMIARZE SPOŁECZNYM, KULTURALNYM, PATRIOTYCZNYM W DUCHU WARTOŚCI CHRZEŚCIJAŃSKICH; 2 . WSPIERANIE INDYWIDUALNEGO ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ WYCHOWANIE W SZACUNKU DLA DRUGIEGO CZŁOWIEKA; 3 . WSPARCIE RODZICÓW W WYCHOWYWANIU DZIECI I MŁODZIEŻY; 4 . PROMOCJĘ IDEI WOLONTARIATU; 5 . DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNĄ I SOCJALNĄ NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY; 6 . WSPIERANIE INICJATYW INTEGRUJĄCYCH DZIECI I MŁODZIEŻ W EUROPIE.

Dane naszego OPP: