Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Świadczenie opieki hospicyjnej za pomocą własnych struktur leczniczych. 2 . Promocja ochrona zdrowia i propagowanie idei opieki paliatywnej . 3 . Promocja i organizacja wolontariatu hospicyjnego . 4 . Pomoc organizacyjna i psychologiczna dla rodzin pacjentów.

Dane naszego OPP: