Dziękujemy za Twoje wsparcie

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Cel szczegółowy, na który przeznaczasz swój 1%:

Niebieski 1%

Pozyskane środki zostaną przeznaczone na cele statutowe, w szczególności na zakup sprzętu sportowego dla drużyn oraz udział dzieci i młodzieży we współzawodnictwie sportowym.

Nasza strona www: www.uksruchchorzow.pl

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Klubu jest: - rozwijanie różnych form kultury fizycznej w środowisku dzieci i młodzieży szkolnej, - kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości dzieci i młodzieży szkolnej, - rozbudzanie wśród dzieci i młodzieży zainteresowań kulturą fizyczną, - integrowanie środowisk uczniowskich, rodzicielskich i nauczycielskich na terenie swego działania, • organizowanie wypoczynku o charakterze rekreacyjno-sportowym dla dzieci i młodzieży. - promocja i upowszechnianie zachowań charytatywnych wśród dzieci i młodzieży oraz tolerancji wobec osób niepełnosprawnych. Klub realizuje swoje cele w szczególności przez: - wspomaganie realizacji szkolnych zajęć wychowania fizycznego, - organizowanie aktywnego spędzania czasu wolnego i sportowych zajęć pozalekcyjnych, - organizowanie różnorodnych form współzawodnictwa sportowego, - uczestnictwo i organizację ogólnodostępnych imprez sportowych, • upowszechnianie uprawiania mini dyscyplin sportowych, • organizowanie wakacyjnych obozów rekreacyjno-sportowych oraz szkoleniowych.

Dane naszego OPP:

Za Twoją pomoc postanowiliśmy odwdzięczyć się, zapewniając Ci wygodne, bezpieczne i bezpłatne rozliczenie. W tym celu podjęliśmy współpracę z producentem programu e-pity, który cieszy się zaufaniem milionów podatników.