Kilka słów o naszej organizacji:

Towarzystwo 0źukacyjne Lokomotywa zostało powołane, by wspierać i umacniać rodzinę oraz integralny rozwój dzieci i młodzieży ku pełni ich dojrzałości. Celem Stowarzyszenia jest działalność na rzecz dobra wspólnego w zakresie: - Oświaty i wychowania, edukacji oraz kultury • Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji • Upowszechniania kultury fizycznej i sportu - Krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży

Dane naszego OPP:

Za Twoją pomoc postanowiliśmy odwdzięczyć się, zapewniając Ci wygodne, bezpieczne i bezpłatne rozliczenie. W tym celu podjęliśmy współpracę z producentem programu e-pity, który cieszy się zaufaniem milionów podatników.