Kilka słów o naszej organizacji:

Celem statutowym Caritas OPP jest działalność charytatywna wypływająca z ewangelicznego przykazania miłości i mająca na uwadze godność każdej osoby ludzkiej bez względu na jej wyznanie, światopogląd, narodowość, rasę i przekonania. Celami są również (wymienione w statucie) wszystkie działania określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Dane naszego OPP:

Za Twoją pomoc postanowiliśmy odwdzięczyć się, zapewniając Ci wygodne, bezpieczne i bezpłatne rozliczenie. W tym celu podjęliśmy współpracę z producentem programu e-pity, który cieszy się zaufaniem milionów podatników.