Cel szczegółowy, na który przeznaczasz swój 1%:

POMAGAM ZWIERZĘTOM I DOBRZE MI Z TYM

pomoc zwierzętom bezdomnym przebywającym w schronisku - pod opieką mamy 300 zwierząt, le także pomoc zwierzętom wypadkowym i potrzebującym pomocy

Nasza strona www: www.afn.pl

Kilka słów o naszej organizacji:

Fundacja została powołana w celach: a) niesienia pomocy bezpańskim, chorym i pokrzywdzonym zwierzętom, b) wspierania wszelkich działań i organizacji mających na celu zwalczanie bezdomności i okrucieństwa wobec zwierząt, c) udzielania pomocy placówkom niosącym pomoc zwierzętom bezdomnym, d) ochrony środowiska i ochrony zwierząt.

Dane naszego OPP: