Kilka słów o naszej organizacji:

Fundacja została powołana w celu propagowania ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, w tym niesienia pomocy porzuconym i krzywdzonym zwierzętom, udzielania pomocy placówkom niosącym pomoc zwierzętom bezdomnym, wspierania wszelkich działań w zakresie zwalczania bezdomności i nadpopulacji zwierząt oraz promocji i organizacji wolontariatu.

Dane naszego OPP:

Za Twoją pomoc postanowiliśmy odwdzięczyć się, zapewniając Ci wygodne, bezpieczne i bezpłatne rozliczenie. W tym celu podjęliśmy współpracę z producentem programu e-pity, który cieszy się zaufaniem milionów podatników.