Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 ) prowadzenie wobec ogółu społeczeństwa działalności informacyjnej, edukacyjnej, wychowawczej wśród wszystkich grup społecznych na rzecz etnicznego i ekumenicznego pojednania, tolerancji oraz przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na płeć, wyznanie, narodowość oraz przekonania, 2 \) promocja i wsparcie rozwoju rodziny, 3 ) przeciwdziałanie wykluczeniom społecznym, 4 ) wsparcie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, 5 ) inicjowanie i wspieranie wobec ogółu społeczeństwa działań na rzecz głębszego zrozumienia wagi i aktualności cyrylo-metodiańskiej spuścizny kulturowej.

Dane naszego OPP:

Za Twoją pomoc postanowiliśmy odwdzięczyć się, zapewniając Ci wygodne, bezpieczne i bezpłatne rozliczenie. W tym celu podjęliśmy współpracę z producentem programu e-pity, który cieszy się zaufaniem milionów podatników.