Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Fundacji jest działalność edukacyjna i kulturalna w zakresie: 1 . Zbliżenia między narodem polskim a innymi narodami Europy. 2 . Wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. 3 . Upowszechniania idei samorządności i samorządu. 4 . Sprzyjania rozkwitowi kultury i sztuki. 5 . Wspierania rozwoju kultury mniejszości narodowych i grup etnicznych zamieszkujących teren Rzeczypospolitej Polskiej. 6 . Wspierania przedsiębiorczości. 7 . Przeciwdziałania bezrobociu. 8 . Zapobiegania wykluczaniu społecznemu. 9 . Promowania i wspomagania edukacji. 10 . Rozwoju i obszarów wiejskich.

Dane naszego OPP:

Za Twoją pomoc postanowiliśmy odwdzięczyć się, zapewniając Ci wygodne, bezpieczne i bezpłatne rozliczenie. W tym celu podjęliśmy współpracę z producentem programu e-pity, który cieszy się zaufaniem milionów podatników.