Cel szczegółowy, na który przeznaczasz swój 1%:

Alicja i Anna Dąbrowskie

Pomóż siostrom Alicji i Annie w nierównej walce z mukowiscydozą- nieuleczalną chorobą genetyczną! Przekaż swój 1%. Ofiarując go- dajecie Państwo dziewczynkom kolejny rok życia z zabezpieczeniem potrzebnych i m bardzo drogich leków i pełnej rehabilitacji.

Nasza strona www: www.wesolinki.blogspot.com

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Fundacji jest pomoc: żywnościowa, materialna, edukacyjna, medyczna, prawna dla dzieci i młodzieży oraz w sporadycznych wypadkach dorosłym. Fundacja realizuje swoje cele poprzez objęcie ochroną dzieci i młodzież, które w swoim środowisku rodzinnym i społecznym nie znajdują należytego oparcia i zrozumienia, a ponadto dotknięte są przemocą, problemem alkoholowym w rodzinie, trudną sytuacją materialną, chorobą, innymi przyczynami. Od 02.06.2012 r. Fundacja realizuje projekt budowy Wieloetnicznej Wioski Dziecięcej dla sierot biologicznych i społecznych.

Dane naszego OPP: