Pomóż nam pomagać!

FUNDACJA ZIKO DLA ZDROWIA

Cel szczegółowy, na który przeznaczasz swój 1,5%: Franciszek Gabryel

KRS: 0000618913

Franciszek jest czternastolatkiem, który dzielnie pokonuje bariery związane ze swoją niepełnosprawnością. Chłopiec ma stwierdzony zespół Aspergera, nie jest w pełni sprawny ruchowo i ma dużą wadę wzroku. Ze względu na obustronny niedosłuch oraz nieprawidłową budowę aparatu mowy ma problemy z mową.
Chłopiec wymaga ciągłej rehabilitacji oraz terapii logopedycznej i miofunkcjonalnej, uczestniczy w treningach umiejętności społecznych. Każdego roku konieczna jest wymiana aparatów słuchowych i okularów.
Podaruj 1,5% podatku Franciszkowi!
1,5% NASZA WSPÓLNA MOC!

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1,5%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: