Nasza strona www: www.fundacjaexlege.pl

Kilka słów o naszej organizacji

Fundacja na Rzecz Ochrony Praw Zwierząt EX LEGE została ustanowiona przez Fundatora, Panią Martę Włosek, która od lat aktywnie działa na rzecz ochrony praw zwierząt. Jako Prezes Fundacji, za swe wieloletnie osiągnięcia, została uhonorowana tytułem CZŁOWIEKA ROKU 2016 w kategorii Działalność Społeczna w plebiscycie Dziennika Wschodniego Dzięki zaangażowaniu wielu wspaniałych osób, które towarzyszyły jej przez te lata w pro-zwierzęcych działaniach Fundacja EX LEGE skupia dzisiaj ludzi pełnych pasji i oddanych sprawie, angażujących się całym sercem w poprawę losu zwierząt w Polsce.

Ratujemy zwierzęta maltretowane, ranne, skrzywdzone przez człowieka i często upodlone do granic możliwości. Naszym głównym atutem jest profesjonalny patrol interwencyjny, którego podstawowym zadaniem jest reagowanie i skuteczne działanie w sytuacjach łamania Ustawy o ochronie zwierząt oraz kontrola dobrostanu i warunków bytowania zwierząt. Wśród naszych wolontariuszy jest dwóch doświadczonych Inspektorów ds. Ochrony Zwierząt, którzy uczestniczyli w szeregu szkoleń, m.in. z ramienia RSPCA. Działania interwencyjne dotyczą zarówno zwierząt towarzyszących, jak i gospodarskich.

Oprócz patrolu interwencyjnego zajmujemy się szeroko pojętą edukacją społeczeństwa w kwestiach humanitarnego i prawidłowego traktowania zwierząt, a także ich sterylizacji w celu zmniejszenia populacji bezdomnych psów i kotów.

Większość zwierząt, które trafiają pod naszą opiekę wymaga interwencji lekarsko-weterynaryjnej. Nasi podopieczni często potrzebują długiego i kosztownego leczenia. Wielu z nich musimy pomóc od nowa zaufać ludziom, przez których niejednokrotnie zostali skrzywdzeni, dlatego każde zwierzę, które do nas trafia jest traktowane w sposób indywidualny i z należytą mu troską.

Wszystkich Państwa, którym bliski jest los zwierząt zachęcamy do wspierania naszych działań. Wierzymy, że dzięki naszemu wspólnemu zaangażowaniu uda nam się uratować wiele istnień. Ich życie zależy również od Was.

Cele Fundacji:

1. Działanie na rzecz ochrony zwierząt, ochrony środowiska oraz na rzecz ekologii.
2. Działanie na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt, ich poszanowania oraz przestrzegania ich praw.
3. Przeciwdziałanie i zwalczanie wszelkich form stosowania przemocy i okrucieństwa wobec zwierząt.
4. Sprawowanie kontroli i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów z zakresu ochrony zwierząt i środowiska, współdziałanie w tym zakresie z organami administracji publicznej oraz właściwymi instytucjami.
5. Kreowanie oraz wspieranie działań i inicjatyw w zakresie pomocy zwierzętom dzikim oraz wolno bytującym.
6. Propagowanie idei ochrony środowiska przyrodniczego, ekologii oraz ochrony zwierząt dzikich.
7. Udzielanie pomocy zwierzętom skrzywdzonym, porzuconym oraz zagubionym.
8. Podejmowanie działań zmierzających do zmniejszenia bezdomności zwierząt.
9. Organizowanie i prowadzenie azylów, ośrodków rehabilitacji zwierząt oraz schronisk dla zwierząt.
10. Kreowanie właściwego stosunku do zwierząt oraz właściwych postaw związanych z ochroną przyrody i środowiska.
11. Propagowanie wiedzy na temat praw zwierząt.
12. Propagowanie edukacji ekologicznej.
13. Krzewienie humanitaryzmu wobec zwierząt oraz popularyzacja aktów prawnych dotyczących ochrony zwierząt udomowionych i dzikich.
14. Kreowanie oraz wspieranie działań i inicjatyw w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt domowych.

Dane naszego OPP

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1,5%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: