Pomóż nam pomagać!

FUNDACJA "RADOSNE DZIECI"

Cel szczegółowy, na który przeznaczasz swój 1,5%: funkcjonowanie fundacji

KRS: 0000581476

Kilka słów o naszej organizacji

Fundacja "Radosne dzieci" rozpoczęła swoją działalność w 2015 roku, założycielami fundacji są pedagodzy i psychologowie, którzy pracując na co dzień z dziećmi widzieli ogromną potrzebę wsparcia wyrównywania szans edukacyjnych młodego pokolenia. Od samego początku istnienia fundacji, tworzą ją ludzie pełni pasji, zaangażowani w misję edukowania dzieci i młodzieży, chcący dzielić się z innymi swoją wiedzą i doświadczeniem.
Dlatego też celem Fundacji jest dążenie do zapewnienia optymalnych warunków rozwoju i wyrównania szans edukacyjnych dzieciom i młodzieży z regionu Warmii i Mazur. Chcemy stwarzać dzieciom jak najlepsze warunki do budowania poczucia własnej wartości, rozbudzania ciekawości, rozwijania samodzielności i kreatywności. Szczególnie dbamy o dobro tych dzieci, które mają mniejsze szanse na udany start w dorosłe życie: z małych miejscowości, ze środowisk zaniedbanych ekonomicznie i kulturowo. Chcemy przyczynić się do ukształtowania nowego pokolenia twórczych i ciekawych świata ludzi, którzy w życiu będą kierowali się zasadami tolerancji i solidarności społecznej.
Działamy we współpracy z rodzicami, nauczycielami, organizacjami pozarządowymi, samorządami i instytucjami pomagającymi dzieciom. Upowszechniamy nowoczesne rozwiązania pedagogiczne i wysokie standardy edukacyjne. Nasi pracownicy i wolontariusze to zespół doświadczonych, przygotowanych metodycznie i merytorycznie przez Fundację pedagogów, psychologów, i innych wykwalifikowanych fachowców.
Zależy nam na tworzeniu i wspieraniu projektów i programów rozwoju kształtujących dzieci i młodzież, na kształtowaniu talentów dzieci i młodych ludzi tak, aby stawali się liderami, aby wpływali na rzeczywistość.
Naszym zdaniem, edukacja elementarna jest pierwszym ogniwem kształcenia, przygotowującym jednostkę do dalszej, stałej aktywności edukacyjnej. Z tego powodu dokładamy wszelkich starań, aby promować i tworzyć jak najlepsze warunki dla rozwoju dzieci, będąc jednocześnie przekonani o tym, że to właśnie od jakości edukacji najmłodszych zależy rozwój gospodarczy naszego kraju.
W związku z powyższym misją Fundacji jest odpowiadanie na niezaspokojone potrzeby społeczne, w tym szczególnie potrzeby edukacyjne poprzez profilaktykę, kompensację, a przede wszystkim edukację realizowaną na terenie województwa.
Główną działalnością Fundacji jest prowadzenie świetlicy środowiskowej w Olsztynie - świetlica przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży z Olsztyna i okolic, którym rodzice nie mogą zapewnić opieki w czasie wolnym od zajęć szkolnych, dla dzieci i młodzieży pragnących rozwijać zainteresowania i uzdolnienia oraz dzieci wychowujących się w warunkach niekorzystnych dla ich rozwoju.
Fundacja od początku istnienia zrealizowała wiele programów sportowych, kulturalnych, zdrowotnych przeznaczonych dla dzieci, wspomagających ich rozwój i zainteresowania. Od lat organizujemy festyny integracyjne, zbiórki żywności, zbiórki charytatywne, obozy sportowe dla dzieci.
Fundacja zatrudnia wykwalifikowanych pedagogów, psychologów, socjoterapeutów, instruktorów sportowych. Pomocą służą nam również wolontariusze.

Dane naszego OPP

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1,5%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: