Pomóż nam pomagać!

FUNDACJA ZBIERAMY RAZEM

Cel szczegółowy, na który przeznaczasz swój 1,5%: Pomoc dla chorych dzieci

KRS: 0000518797

1.5 procent Twojego Podatku wspiera bezpośrednio naszych Podopiecznych poprzez finansowanie rehabilitacji, zakup sprzętu, leków czy opłaty za zabiegi medyczne.

Nasza strona www: www.zbieramyrazem.org

Kilka słów o naszej organizacji

1. Niesienie pomocy dla osób niepełnosprawnych lub ciężko chorych ze szczególnym naciskiem na dzieci w zakresie wsparcia informacyjnego i materialnego.
2. Pomoc społeczna dla osób w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej,
3. Przeciwdziałanie wykluczeniu osób starszych z życia społecznego oraz ich zubożeniu.
4. Wszechstronna współpraca z innymi organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji przez te podmioty działań w sferze zadań pożytku publicznego.
5. Organizacja i promocja wolontariatu.
6. Działanie w zakresie turystyki osób niepełnosprawnych, osób starszych.
7. Prowadzenie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Dane naszego OPP

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1,5%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: