Nasza strona www: www.formikadzieciom.org.pl

Kilka słów o naszej organizacji

Celem naszej Fundacji jest niesienie pomocy dzieciom, młodzieży, znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej, wyrównywanie ich szans, stworzenie możliwości do lepszego startu w dorosłe życie. Wspomagamy również domy dziecka, rodziny zastępcze, świetlice socjoterapeutyczne dla dzieci.
Nasze cele realizujemy m.in. poprzez remonty i modernizacje w/w placówek, domów, zakup żywności, opłacanie zajęć dodatkowych dla dzieci, pomoc w nauce języków obcych, finansowanie wyjazdów letnich i zimowych.

Dane naszego OPP

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1,5%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.