Pomóż nam pomagać!

ORION ORGANIZACJA SPOŁECZNA

Cel szczegółowy, na który przeznaczasz swój 1,5%: Przeciwko przemocy psychicznej

KRS: 0000499971

Przemoc psychiczna jest wyjątkowo brutalna. Trudna do rozpoznania na zewnątrz, a generuje w psychice dziecka ogromne zniszczenia, które w życiu dorosłym przejawiają się problemami na tle psychicznym, a także zdrowotnym i społecznym. Chcemy budować bazę wiedzy na temat przemocy psychicznej oraz prowadzić edukację społeczna, a także budować społeczny sprzeciw wobec przemocy psychicznej, prowadzić szkolenia i warsztaty dla rodziców, opiekunów, nauczycieli, jak i samych dzieci wraz z organizowaniem pomocy psychologicznej, terapeutycznej oraz innej wspierającej dzieci doświadczające przemocy psychicznej. Naszym celem jest również działanie w kierunku zmian prawnych i systemowych związanych z przemocą psychiczną.

Nasza strona www: http://orion.fm/przemoc

Kilka słów o naszej organizacji

Reagujemy i przeciwdziałamy negatywnym zjawiskom takim jak przemoc, dyskryminacja, degradacja środowiska, depresja i dezinformacja, poprzez wszelkie formy edukacji społecznej.

Dane naszego OPP

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1,5%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.