Pomóż nam pomagać!

DOLNOŚLĄSKA FUNDACJA NA RZECZ PIECZY ZASTĘPCZEJ "PRZYSTANEK RODZINA"

Cel szczegółowy, na który przeznaczasz swój 1,5%: podaruj wakacje dzieciom

KRS: 0000495960

Celem programu Podaruj Wakacje Dzieciom jest sfinansowanie kolonii z antystresowymi, rozwojowymi programami ART Excel i YES! dla dzieci znajdujących się w pieczy zastępczej, które mimo młodego wieku zmagają się z trudnymi doświadczeniami.
Dzieci podczas kolonii otrzymują potrzebne im wsparcie. Mają szansę, by nauczyć się, jak radzić sobie ze stresem, pracować z emocjami, współpracować w grupie, budować poczucie własnej wartości.
Dzięki Twojemu 1% dzieci będące pod opieką Dolnośląskiej Fundacji na rzecz Pieczy Zastępczej "Przystanek Rodzina" otrzymają szansę, by wziąć udział w koloniach z programami ART Excel i YES!

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1,5%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Nasi partnerzy