Nasza strona www: www.afazja.eu

Kilka słów o naszej organizacji

Stowarzyszenie Afazja od 2013 roku w Poznaniu prowadzi dla dorosłych osób z zaburzeniem mowy, po udarze mózgu, wylewie, guzie mózgu a także po wypadku komunikacyjnym grupowe zajęcia logopedyczne i psychologiczne. Prowadzi regularne grupowe zajęcia logopedyczne i psychologiczne dla członków Stowarzyszenia, grupy zróżnicowane pod względem się głębokości zaburzenia mowy, wypożycza programy komputerowe do pracy w domu, udziela porad prawnych, zapewnia wsparcie zarówno osobom chorym, jak i ich rodzinom, upowszechnia wiedzę na temat afazji. Prowadzi grupę osób – klub afazji, skupiający rodziny i opiekunów osób dotkniętych afazją. Część pacjentów z afazją dotknięta jest poważnymi zaburzeniami, nie pracuje, nie kontaktuje się z nikim, poza najbliższymi. Częścią tej trudniej choroby bywają stany lękowe, depresja i wstyd. Niektórzy pacjenci nie wychodzą samodzielnie z domu, unikają kontaktów, mają trudność z przystosowaniem się i zaakceptowaniem tego, jak ich życie zmieniło się na skutek choroby. Aby pomóc pacjentom w przezwyciężaniu lęków przed pełnym korzystaniem z życia jeździmy na wyjazdy integracyjno- terapeutyczne. Na tych turnusach prowadzona jest integracja społeczna. Uczestniczymy też w życiu kulturalnym i społecznym, byliśmy na grupowym wyjściu do kina, teatru, do kręgielni, na majówkę.

Główne osiągnięcia Stowarzyszenia to przeprowadzenie z sukcesem projektu "Afatar - kompleksowa reintegracja osób z afazją". Projekt był skierowany do 40 osób z afazją - zaburzeniem mowy spowodowanym organicznym uszkodzeniem mózgu zamieszkujących Poznań oraz powiat poznański oraz do ich opiekunów. W wyniku realizacji projektu podniesiona została samoocena 42 uczestników/czek projektu i ich motywacja do pracy w kierunku pełnej inkluzji społecznej, zdolności komunikacyjne (mówienia, pisania i czytania), poziom funkcji poznawczych (pamięci, koncentracji uwagi), poziom sprawności motorycznej w kierunku samodzielności lokomocyjnej, zdolność do zatrudnienia. Stowarzyszenie Afazja zrealizowało spersonalizowaną i kompleksową terapię neurologopedyczną u 42 osób, usprawnianie ruchowe u 21 osób, kursy zawodowe u 10 osób oraz 42 osoby objęło pomocą Trenera Aktywności ds Osób Niepełnosprawnych. Terapia neurologopedczna obejmowała też terapię z zakresu neuropsychologii.

Innym rodzajem działalności Stowarzyszania jest działalność naukowa. Współorganizowaliśmy II i III poznańską naukową konferencję logopedyczną "Mózg, język, komunikacja" przez UAM Instytut Filologii Polskiej. Konferencja odbyła się w października 2018 roku. Celem konferencji była konfrontacja wiedzy na temat specyfiki zaburzeń mózgu i wynikających z tego deficytów językowych z najnowszymi sposobami ich terapii. Podczas konferencji zostały omówione problemy dotyczące roli mózgu w kształtowaniu się umiejętności komunikacyjnych oraz określonych funkcji poznawczych człowieka. W X 2021 r. III poznańska konferencja naukowa "Mózg- język -komunikacja" obyła się on-line. Za dwa lata odbędzie się prawdopodobnie IV konferencja logopedyczna.

W rodzajach działań współpracujemy ze studentami logopedii i psychologii. Obecnie w ramach I i II projektu aktywizacji studentów logopedii i psychologii realizujemy diagnozy pacjentów zaburzeniem mowy prowadzone przez neurologopedę i neuropsychologa przy asyście studenta. Odpowiednio przygotowany student prowadzi nieodpłatnie, domowe zajęcia z pacjentem (20 h) pod nadzorem terapeuty. Już 20 takich diagnoz i pracy osób z afazją ze studentami miało miejsce przy obopólnej korzyści pacjentów i studentów.

Dane naszego OPP

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1,5%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: