Kilka słów o naszej organizacji

Misją Towarzystwa jest niesienie pomocy osobom bezdomnym oraz ubogim, starszym, chorym, niepełnosprawnym, ofiarom przemocy i innym osobom potrzebującym pomocy - w duchu patrona, św. Brata Alberta.
Prowadzimy całodobową Noclegownię dla 40 osób bezdomnych przy ul. Brackiej 18 w Katowicach. Wydajemy codziennie ciepły posiłek ubogim, bezdomnym, bezrobotnym i niezaradnym życiowo mieszkańcom Katowic oraz zajmujemy się streetworkingiem wśród osób bezdomnych w miejscach niemieszkalnych.
Towarzystwo w swoich poczynaniach pragnie ukazać inny wymiar bezdomności, stawiając ją w opozycji wobec głęboko osadzonych w społeczeństwie stereotypów. Zmierzamy do aktywizacji społecznej swoich podopiecznych poprzez pracę, sztukę, edukację, potwierdzając w każdym podejmowanym akcie niezbywalność godności ludzkiej.
Nasze Towarzystwo jest organizacją non profit, która nie prowadzi żadnej działalności gospodarczej, nie byłoby w stanie sprawnie funkcjonować bez ludzi o otwartych sercach na ludzką krzywdę.

Dane naszego OPP

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1,5%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: