Kilka słów o naszej organizacji

Celami Fundacji Dzieło Miłosierdzia im. św. Ks. Zygmunta Gorazdowskiego jest niesienie pomocy osobom przewlekle chorym, niepełnosprawnym, bezrobotnym, ubogim, samotnym, w podeszłym wieku, będącym w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych osób i ich rodzin. Prowadzenie działań na rzecz osób w wieku emerytalnym.
Działalność charytatywna i ochrona zdrowia. Promocja wolontariatu. Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. Szerzenie kultury i etyki katolickiej wśród społeczeństwa.

Dane naszego OPP

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1,5%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: