Kilka słów o naszej organizacji

100% podarowanego wsparcia, darowizny, odpisy z 1% podatku są przeznaczane tylko i wyłącznie na pomoc potrzebującym! Od Podopiecznych nie pobieramy żadnych opłat!

Prowadzimy wszechstronną działalność na rzecz ludzi dotkniętych utratą zdrowia, w szczególności chorych na stwardnienie rozsiane i choroby nowotworowe, dorosłych oraz dzieci chorych i niepełnosprawnych, ich rodzin oraz osób zagrożonych utratą zdrowia. Nasi Podopieczni są z całej Polski ale również Uchodźcy z Ukrainy, dotykają ich różne ciężkie często nieuleczalne choroby, inwalidztwo, Wszystkich łączy jedno - brak środków na leczenie, rehabilitację, ratowanie zdrowia i życia...

100% podarowanego wsparcia jest przeznaczane tylko i wyłącznie na ratowanie zdrowia i życia oraz niesienie pomocy potrzebującym poprzez: Finansowanie: leków, terapii, rehabilitacji, operacji medycznych ratujących życie i zdrowie, badań diagnostycznych, zakup środków zaopatrzenia medycznego tj. pieluchomajtki, podkłady. W ramach uzyskanych środków działamy na rzecz poprawy jakości życia udzielamy pomocy społecznej, dzięki której osoby samotne i rodziny przezwyciężają trudne sytuacje życiowe, których są byliby w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Udzielana pomoc społeczna umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.

Dane naszego OPP

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1,5%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: