Kilka słów o naszej organizacji

Fundacja realizuje cele statutowe nieodpłatnie poprzez:
a) udzielania porad i pomocy osobom fizycznym oraz osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej w zakresie realizacji celów Fundacji,
b) organizowanie spotkań służących wymianie doświadczeń osób i jednostek prowadzących działalność w zakresie zbieżnym z celami Fundacji,
c) współpracę z instytucjami państwowymi i samorządowymi, organizacjami pozarządowymi oraz innymi stowarzyszeniami i fundacjami, a nawet osobami fizycznymi, w zakresie objętym celem Fundacji,
d) upowszechnianie wiedzy o przyczynach niepełnosprawności, zwyrodnień oraz zaburzeń spowodowanych brakiem profilaktyki zdrowia i urody,
e) finansowanie lub dofinansowanie pomocy dydaktycznych i rehabilitacyjnych dla osób z zaburzeniami wzroku,
f) finansowanie lub dofinansowanie pomocy dydaktycznych i rehabilitacyjnych dla osób z zaburzeniami ruchu,
g) wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe badań naukowych w zakresie profilaktyki zdrowia i urody oraz rehabilitacji.
h) organizowania kursów, sympozjów i seminariów naukowych oraz popularnonaukowych poświęconych problemom życia codziennego,
i) organizowania koncertów muzycznych, eventów kulturalno-rozrywkowych,
j) ułatwianie aktywności społecznej osób niepełnosprawnych, chorych, w trudnej sytuacji materialnej oraz dzieci i młodzieży,
k) fundowania stypendiów umożliwiających naukę i doszkalanie.

Dane naszego OPP

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1,5%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: