Nasza strona www: www.dzieci-wiosna.pl

Kilka słów o naszej organizacji

Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Wiosna, realizuje zakładany cel zadania publicznego, sprawuje całodobową opiekę nad dziećmi znajdującymi się w nagłej, kryzysowej sytuacji życiowej, które zostały pozbawione okresowo lub trwale opieki ze strony rodziny biologicznej. Zespół Placówek zaspokaja szereg potrzeb bytowych i rozwojowych dzieci, dba o prawidłowy rozwój emocjonalny, społeczny, zdrowotny, a także wspiera rozwój religijny wychowanków.

Dane naszego OPP

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1,5%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: