Pomóż nam pomagać!

FUNDACJA BRAT SŁOŃCE

Cel szczegółowy, na który przeznaczasz swój 1,5%: Suwałki 28

KRS: 0000397954

Kilka słów o naszej organizacji

"Póki mamy czas, czyńmy dobro" – to słowa św. Franciszka z Asyżu, które przyświecają działaniom franciszkańskiej Fundacji Brat Słońce. Fundacja istnieje od 2011 r. przy krakowskiej Prowincji św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię Braci Mniejszych Konwentualnych. Misją Fundacji jest promowanie i wspieranie inicjatyw podejmowanych przez braci franciszkanów. Fundacja ma status organizacji pożytku publicznego.

Możesz wesprzeć nasze działania poprzez przekazanie 1% podatku.
Środki zostaną przeznaczone na: formację dzieci i młodzieży, wolontariat, pomoc charytatywną i wsparcie w kryzysach, misje, edukację i naukę, kulturę i ratowanie zabytków, profilaktykę i terapię uzależnień oraz inną działalność statutową fundacji.

Dane naszego OPP

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1,5%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: