Pomóż nam pomagać!

FUNDACJA "RODZINNY GDAŃSK"

Cel szczegółowy, na który przeznaczasz swój 1,5%: Działalność Fundacji Rodzinny Gdańsk - Organizacji Pożytku Publicznego

KRS: 0000385721

Fundacja Rodzinny Gdańsk prowadzi sześć Domów dla Dzieci, w których łącznie zamieszkuje 84 podopiecznych, pochodzących z terenów wiejskich i miasteczek województwa pomorskiego. Tworząc Domy marzymy o ciepłym i bezpiecznym miejscu, a każdego dnia staramy się te marzenia urzeczywistniać. Fundacja Rodzinny Gdańsk prowadzi także Mieszkanie Chronione dla 6 podopiecznych oraz Poradnię Rodzinną. Pomoc płynąca z 1% przeznaczona jest na działalność Fundacji Rodzinny Gdańsk, w wymiarze Organizacji Pożytku Publicznego.
Uważamy, że ważne jest byś wspierał lokalnie pomagając tym, których pracę jesteś w stanie realnie ocenić :)

Nasza strona www: www.rodzinnygdansk.pl

Kilka słów o naszej organizacji

1. Prowadzenie działań na rzecz rodziny.
2. Tworzenie spójnego systemu pomocy dziecku i rodzinie.
3. Wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży.
4. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.
5. Pomoc społeczna.
6. Ekonomia społeczna.
7. Nauka, edukacja, oświata, opieka i wychowanie.
8. Profilaktyka zdrowotna i promocja zdrowia.
9. Podtrzymywanie tradycji i rozwój świadomości lokalnej, narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

Dane naszego OPP

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1,5%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Nasi partnerzy