Kilka słów o naszej organizacji

Wspieranie działań społecznych i zawodowych kobiet wiejskich poprzez działalność Koła. Organizowanie i prowadzenie działań na rzecz rozwoju infrastruktury wsi Bucze. Prowadzenie kursów edukacyjnych, zajęć, szkoleń, imprez, obozów sportowych, turystycznych, rehabilitacyjnych i kulturalnych oraz innych działań dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Promocję swojej miejscowości. Aktywizowanie i mobilizowanie mieszkańców Bucza do wzięcia aktywnego udziału w procesie rozwoju wsi Bucze. Organizowanie imprez służących promocji regionu i jego tożsamości kulturowej takich jak: pokazy, festyny, wystawy. Szeroko rozumiana działalność kulturalna, w tym działania na rzecz zachowania i rozwoju lokalnej tożsamości, tradycji, obyczajów i dóbr kultury. Organizowanie pomocy i opieki dla osób starszych i niepełnosprawnych. Organizowanie wsparcia dla rodzin w trudnej sytuacji. Wspieranie rozwoju gospodarczego wsi Bucze.

Ochronę przyrody i krajobrazu. Tworzenie nowych miejsc pracy na użytek Stowarzyszenia. Promocje zdrowia i zdrowego stylu życia w jak najszerszym rozumieniu tych pojęć. Działalność na rzecz upowszechnienia turystyki, sportu, rekreacji oraz aktywnego wypoczynku. Prowadzenie działalności wydawniczej: biuletyny, ulotki, plakaty, broszury, foldery, strona internetowa. Wprowadzanie w życie i propagowanie zasad rozwoju zrównoważonego; podejmowanie w ramach obowiązujących przepisów wszelkich przedsięwzięć związanych z rozwojem wsi. Wyrównywanie poziomu życia społeczeństwa wiejskiego z miejskim zgodnie z zasadami Konstytucji RP.

Dane naszego OPP

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1,5%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: