Kilka słów o naszej organizacji

Fundacja Pomocy Dzieciom i Osobom Chorym "Kawałek Nieba" (zobacz: http://www.kawalek-nieba.pl/) powstała, aby ratować życie i zdrowie. Nasza pomoc trafiła do ponad 152000 dzieci i osób chorych lub ubogich poprzez finansowanie operacji medycznych, sprzętu, leków, nierefundowanego leczenia m.in. nowotworów itd.
Pomagamy też dzieciom najuboższym – sfinansowaliśmy już ponad 40450 posiłków w szkołach dla dzieci niedożywionych. Fundacja nie zatrudnia osób, działała w oparciu o pracę wolontariacką i każde podarowane wsparcie jest przeznaczane na pomoc potrzebującym.
Finansujemy leczenie m.in. nierefundowane np. chemioterapie nowotworów, operacje, lekarstwa, przeszczepy komórek macierzystych, specjalistyczne leczenie różnymi metodami itd. Pomagamy też w bieżącym leczeniu tysięcy dzieci i osób – w kosztach jakie muszą ponosić na leki, opatrunki, sprzęt medyczny, badania, rehabilitacje – dzięki temu mogą pokonywać choroby.
Na prośbę rodziców szukamy drogi leczenia dzieci m.in. otworzyliśmy drogę dla polskich dzieci do protonoterapii, leczymy dzieci z guzami mózgu, siatkówczakiem, neuroblastomą i innymi nowotworami, wadami serca, malformacjami i wiele innych chorób. Udało się uratować życie bardzo wielu dzieci np. poprzez zakwalifikowanie ich do klinik zagranicznych i finansowanie leczenia gdy nie miały już innej szansy.
Ratowane jest też m.in. życie osób cierpiących na nowotwory tkanek miękkich np. trzustki, wątroby, nerek i innych narządów poprzez nierefundowane zabiegi NanoKnife dzięki temu, że nasza Fundacja podpisała pierwszą w Polsce 3-stronną umowę i wprowadziła to leczenie do szpitala publicznego – Centralnego Szpitala Klinicznego w Warszawie
Wyposażamy szpitale w sprzęt medyczny, aby dzieci miały jak najlepsze możliwości leczenia np. zakupiliśmy laser do leczenia nowotworów u dzieci w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. Oprócz leczenia raka to urządzenie przywraca wzrok wcześniakom, które rodzą się niewidome i leczy inne choroby. Zakupiliśmy też sprzęt medyczny do wielu innych szpitali, tworzymy sale rehabilitacji dzieci itd.
Pomagamy także dzieciom, które straciły rodzica oraz tym, których rodzice są ciężko chorzy, a także bardzo często dzieciom pokrzywdzonym przez przemoc w rodzinie - prowadzimy akcję "Pogotowie Dziecięce" i wiele innych.
Przykłady działań są opisane na stronie Fundacji http://www.kawalek-nieba.pl/ m.in. w zakładce "Leczenie - pomoc" oraz "Inicjatywy". Niektóre z dzieci są przedstawionych ze zdjęciami na stronie Fundacji w zakładce "Podopieczni".

Dane naszego OPP

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1,5%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: