Kilka słów o naszej organizacji

1. Podejmowanie wszechstronnego działania na rzecz poprawy warunków życia osób wykluczonych, bezdomnych, ubogich i bezrobotnych,
2. Stwarzanie warunków wychodzenia z ubóstwa.
3. Wspieranie programów społecznych i gospodarczych zakładających podnoszenie poziomu życia społeczeństwa, a zwłaszcza w zakresie: ochrony zdrowia; reintegracji zawodowej i społecznej osób bezrobotnych i niepełnosprawnych, pomocy społecznej; działalności charytatywno-opiekuńczej; szczególnie wobec osób z zaburzeniami psychicznymi, ograniczania przestępczości oraz poprawy bezpieczeństwa publicznego, opieki, nauki i wychowania dzieci i młodzieży w miastach i na wsi; zwiększanie udziału organizacji pozarządowych w stanowieniu prawa lokalnego na rzecz społeczności w miastach i na wsi; podejmowanie różnych inicjatyw na rzecz rozwijania i kształtowania społeczeństwa obywatelskiego.

Dane naszego OPP

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1,5%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: