Kilka słów o naszej organizacji

Celem Klubu jest: - rozwijanie różnych form kultury fizycznej w środowisku dzieci i młodzieży szkolnej, - kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości dzieci i młodzieży szkolnej, - rozbudzanie wśród dzieci i młodzieży zainteresowań kulturą fizyczną, - integrowanie środowisk uczniowskich, rodzicielskich i nauczycielskich na terenie swego działania, organizowanie wypoczynku o charakterze rekreacyjno-sportowym dla dzieci i młodzieży. - promocja i upowszechnianie zachowań charytatywnych wśród dzieci i młodzieży oraz tolerancji wobec osób niepełnosprawnych. Klub realizuje swoje cele w szczególności przez: - wspomaganie realizacji szkolnych zajęć wychowania fizycznego, - organizowanie aktywnego spędzania czasu wolnego i sportowych zajęć pozalekcyjnych, - organizowanie różnorodnych form współzawodnictwa sportowego, - uczestnictwo i organizację ogólnodostępnych imprez sportowych, upowszechnianie uprawiania mini dyscyplin sportowych, organizowanie wakacyjnych obozów rekreacyjno-sportowych oraz szkoleniowych.

Dane naszego OPP

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1,5%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: