Kilka słów o naszej organizacji

Celem Centrum jest: 1. działanie w zakresie formacji osoby ludzkiej w odniesieniu do dobra wspólnego, przygotowujące do czynnego udziału w życiu społecznym, 1 a. działania szkoleniowe i edukacyjne w zakresie formacji osoby ludzkiej. 2 . wypełnianie nauczycielskich zadań Kościoła. 3 . stwarzanie warunków do wychowania zapewniającego harmonijny rozwój przymiotów fizycznych, moralnych i intelektualnych, 4 . udzielanie pomocy psychologicznej i religijnej w przezwyciężaniu problemów życiowych 4 a. udzielanie pomocy specjalistycznej: pedagogicznej, prawnej i rodzinnej w przezwyciężaniu problemów życiowych. 5 . współdziałanie z odpowiednimi instytucjami kościelnymi oraz świeckimi odnośnie realizacji celów określonych w pkt. 1 - 4 .a. 6 . działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym m. in. prowadzenie różnego rodzaju typu placówek, usługi poradnictwa, doradztwa zawodowego, pomoc psychologiczna, szkolenia, działania informacyjne i promocyjne mające na celu zmianę postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych.

Dane naszego OPP

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1,5%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: