Kilka słów o naszej organizacji

§ 4 1 . Celem Fundacji jest przeciwdziałanie problemom zdrowotnym z dziedziny zaburzeń psychiczno- adykcyjnych, żywieniowych oraz innych, poprzez: • Edukacja w dziedzinie zdrowia psychicznego, fizycznego, oraz edukacja w dziedzinie zwiększenia świadomości osób o przysługujących im prawach - Objęcie edukacją i pomocą terapeutyczną oraz inną osoby skazane za wykroczenia i przestępstwa - Objęcie edukacją i pomocą terapeutyczną i inną osoby poszkodowane w wypadkach komunikacyjnych i innych zdarzeniach losowych - Objęcie edukacją i pomocą terapeutyczną i inną imigrantów i emigrantów • Ocena i szacowanie poziomu uszczerbku na zdrowiu psychicznym oraz fizycznym. - zmiany zachowań dotyczących zdrowego trybu odżywiania - działalność profilaktyczną i rehabilitacyjną - tworzenie ośrodków wsparcia i domów sanatoryjnych - wspieranie działań na rzecz rozwoju zdrowia, - edukację w dziedzinie zdrowia, - rozpowszechnianie sportu jako zdrowego trybu życia • rozwój i krzewienie kultury i turystyki jako podstaw zdrowego trybu życia - ochronę środowiska i rozpowszechnianie ekologii, jako warunków niezbędnych do prowadzenia zdrowego trybu życia - prowadzenie polityki społecznej z dziedziny związanej z ochroną zdrowia - prowadzenie działalności szkoleniowej i doradczej w sprawach, związanych z ochroną zdrowia

Dane naszego OPP

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1,5%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: