Kilka słów o naszej organizacji

Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych to wspólny głos ponad 100 tysięcy pacjentów onkologicznych w Polsce zrzeszonych w 43 organizacjach z terenu całego kraju.Wspólnie działamy na rzecz poprawy sytuacji wszystkich chorych onkologicznie, dzieci i jakości i długości życia chorych z chorobami nowotworowymi w Polsce, dzięki wdrożeniu najwyższych standardów profilaktyki, diagnostyki, terapii i rehabilitacji onkologicznej.

Głównymi celami Koalicji są:
- wszechstronne wspieranie i współpraca z organizacjami pacjentów onkologicznych
- kreowanie wspólnej polityki zdrowotnej
- reprezentacja organizacji członkowskich w kontaktach z instytucjami publicznymi
- wymiana doświadczeń i przykładów dobrych praktyk w celu wzmocnienia organizacji pacjentów onkologicznych na poziomie krajowym i europejskim

Podaruj 1% podatku Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych:
Dzięki Twojej pomocy możemy przez cały rok:
- udzielać chorym i ich bliskim porad i wsparcia
- opłacać nierefundowane leczenie i rehabilitację
- organizować akcje bezpłatnych badań profilaktycznych
- wydawać materiały edukacyjne
- organizować grupy wsparcia, warsztaty i spotkania z ekspertami
KRS: 0000 333981

Dane naszego OPP

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1,5%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: