Pomóż nam pomagać!

"FUNDACJA ECCLESIA VILLANOVENSIS"

Cel szczegółowy, na który przeznaczasz swój 1,5%: Działalność charytatywna i wychowawcza. Ochrona i konserwacja zabytków parafii św. Anny w Wilanowie.

KRS: 0000331641

Prowadzenie działalności charytatywnej, edukacyjnej, kulturalnej i wychowawczej w duchu wartości chrześcijańskich. Ochrona i konserwacja zabytkowego kompleksu kościelnego i cmentarnego parafii św. Anny w Warszawie Wilanowie.

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1,5%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Nasi partnerzy