Kilka słów o naszej organizacji

1) planowanie i organizowanie życia sportowego uczniów na terenie działania Klubu
2) uczestnictwo w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania Klubu i poza nim
3) tworzenie warunków do rozwijania się sportu na terenie działania Klubu
szkolenie i przygotowywanie zawodników do reprezentowania Klubu podczas zawodów na szczeblu miejskim, powiatowym, wojewódzkim, a w miarę możliwości ogólnokrajowym
4)kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu
5)umożliwienie młodzieży z rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej udziału w imprezach sportowych; o charakterze masowym , jak również treningach sportowych sekcji Klubu

Dane naszego OPP

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1,5%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: