Kilka słów o naszej organizacji

1. Celami Fundacji są:
1) wszelkie działania podejmowane na rzecz godnego życia w chorobie i godnego umierania;
2) organizowanie i udzielanie kompleksowej opieki (m/innymi: medycznej, duchowej, psychologicznej, socjalnej ) osobom dorosłym chorym przewlekle, chorym w końcowej fazie nieuleczalnej choroby, szczególnie choroby nowotworowej, oraz innym chorym nieuleczalnie w ich domach;
3) udzielanie pomocy rodzinom i opiekunom, szkolenie ich w sprawowaniu opieki nad chorymi przewlekle, chorymi w końcowej fazie nieuleczalnej choroby, szczególnie choroby nowotworowej, oraz innymi chorymi nieuleczalnie w ich domach;
4) organizacja kompleksowej opieki nad chorymi przewlekle, chorymi nieuleczalnie oraz osobami w końcowej fazie choroby nieuleczalnej, wymagającymi opieki całodobowej, hospitalizacji ze względów medycznych bądź socjalnych i prowadzenie hospicjum stacjonarnego dla chorych wymagających całodobowej opieki i leczenia w warunkach hospicjum stacjonarnego, oddziału opieki paliatywnej, innych rodzajów opieki całodobowej, a także w ramach oddziału dziennego opieki paliatywnej i grup wsparcia;
5) wspieranie rodzin osób chorych i osieroconych;
6) edukacja społeczności lokalnej, chorych i ich rodzin, propagowanie idei opieki hospicyjnej i szacunku dla życia;
7) działalność edukacyjna dla osób pomagających chorym i ich rodzinom, w tym dla personelu medycznego;
8) edukacja dzieci, młodzieży i osób dorosłych, promocja i organizacja wolontariatu;
9) działalność charytatywna;
10) rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych.

Dane naszego OPP

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1,5%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: