Kilka słów o naszej organizacji

Od kwietnia 2009 roku działamy jako organizacja pozarządowa pod nazwą Stowarzyszenie Oblacka Pomoc Misjom LUMEN CARITATIS. Obecnie siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Poznań.

Pragniemy organizować różne formy pomocy dla ludzi, którzy są powierzeni trosce Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej. Mamy świadomość, że w wielu rejonach świata, szczególnie w Afryce i Azji, ludzie są dotknięci dramatyczną sytuacją, cierpiąc z głodu, brak dostępu do czystej wody, kanalizacji, sanitariatów, bez dachu nad głową. Wiele dzieci to ofiary ulicy i sieroty. Cały zastęp dzieci i młodzieży nie ma dostępu do szkolnictwa, stąd szerzy się fala analfabetyzmu. Poza tym ogromne spustoszenie niosą choroby, brak możliwości leczenia oraz brak dostępności do leków. W wielu momentach, szczególnie ludność Afryki pada ofiarą bratobójczych wojen domowych i walk plemiennych, gdzie nawet dzieciom każe się sięgać po broń. Piętrzą się też problemy związane z warunkami naturalnymi i klęskami żywiołowymi czy kataklizmami. W niektórych rejonach silne są represje społeczne. Wobec takiej rzeczywistości oraz ograniczonych możliwości działania naszych misjonarzy, by zapobiegać takim sytuacjom, doszliśmy do wniosku, że nie możemy pozostać wobec tych faktów obojętni. Dlatego powołaliśmy do istnienia Stowarzyszenie.

Nasza nazwa LUMEN CARITATIS znaczy ŚWIATŁO MIŁOŚCI. Chcemy nieść to światło do wielu ludzkich serc, do tych wszystkich rejonów świata, gdzie piętrzy się fala obojętności, materializmu, konsumpcjonizmu, egoizmu i nienawiści. Chcemy być Światłem Miłości wobec nienawiści i zła. Wiemy, że nie uszczęśliwimy całego świata, ale możemy uszczęśliwić konkretnego człowieka.

Nasze cele to:
- Troska o ludzi w krajach misyjnych powierzonych posłudze misjonarskiej Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryii Niepokalanej.
- Uwrażliwienie ludzi na potrzeby drugiego człowieka w krajach misyjnych.
- Propagowanie świadomości misyjnej.
- Praca z młodzieżą w zakresie animacji misyjnej i stwarzanie jej możliwości szeroko rozumianego rozwoju, w tym duchowego i kulturowego.
- Działalność zgodna z ewangelicznym przykazaniem miłości Boga i bliźniego, mająca na uwadze dobro każdego misjonarza Kościoła Rzymskokatolickiego, bez względu na jego przynależność zakonną, czy diecezjalną, zarówno osoby duchowne jak i świeckie.
- Stworzenie możliwości wszystkim zainteresowanym do czynnego zaangażowania się w działalność dobroczynną.
- Szeroko pojęta animacja i promocja misyjna.
- Stworzenie zaplecza materialnego dla placówek misyjnych prowadzonych przez Zgromadzenie Misjonarzy Oblatów - wspomaganie działalności Prowincji Misjonarzy Oblatów w zakresie pomocy materialnej i merytorycznej osobom przygotowującym się do pracy na misjach, pracującym aktualnie na misjach i ich rodzinom.

Dane naszego OPP

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1,5%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: