Kilka słów o naszej organizacji

Fundacja Centrum Leczenia Szpiczaka powstała w 2008 roku w Krakowie. Fundacja jest OPP i wspiera oraz udziela pomocy chorym na szpiczaka plazmocytowego (i inne choroby krwi), jak również pomaga osobom ubogim. Pomoc jest udzielana w formie darowizn pieniężnych przeznaczonych na zakup leków i usług medycznych, oraz w postaci rzeczowej (leków, sprzętu medycznego, poradników medycznych, itp.) Fundacja pomaga w zakupie leków, odczynników laboratoryjnych, sprzętu medycznego wykorzystywanego w Klinice Hematologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, funduje stypendia dla młodzieży, studentów, aktywnie działa w promocji i ochronie zdrowia.
Fundacja prowadzi aktywną kampanię na rzecz szerszego stosowania nowoczesnych leków w szpiczaku plazmocytowym w Polsce, kampanię na rzecz objęcia ich refundacją w ramach ubezpieczenia zdrowotnego.
Wszystkie osoby zarządzające i nadzorujące Fundację działają w formie wolontariatu (nie pobierają wynagrodzenia).

Dane naszego OPP

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1,5%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: